ERCP


Endoskopik retrograd kolanjiopankretikografinin kısaltılmış halidir. Türkçe anlamı safrayolu ve pankreas kanallarının endoskopik olarak görüntülenmesi anlamına gelir.


ERCP için duodenoskop denilen özel bir alet kullanılmaktadır. Bunun diğer endoskoplardan farkı ışık ve görüntüleme sisteminin aletin uç değil uca yakın yan kısmında sonlanmasıdır. Bunun nedeni ERCP işleminin uygulandığı safra ve pankreas kanallarının ortak açıldığı papilla denilen uç kısmın ancak bu şekilde karşı karşıya alınarak daha rahat çalışılabilmesidir. Endoskopik retrograd kolanjiopankretikografinin kısaltılmış halidir. Türkçe anlamı safrayolu ve pankreas kanallarının endoskopik olarak görüntülenmesi anlamına gelir. Özetle endoskop (duodenoskop ) denilen uç kısmı ışıklı bir aletle ağızdan girilip yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağı geçilip safra ve pankreas kanalının açıldığı yerden girilerek ilaçla röntgen altında bu bölge (karciğer-safra yolları-pankreas) hastalıklarının tanınması için yapılan girişimdir. Bu işlem tanısal ERCP olarak adlandırılır. Günümüzde bu bölge hastalıklarının tanısında önemli işlem öncesi tetkikler olduğu için ercp tanısal değerini kaybetmemekle birlikte daha çok girişimsel amaçla kullanılmaktadır. Girişimsel ERCP nin riskleri olduğu için işlem öncesi ileri tetkilerin yapılmış olması bu işlemin başarısını artırmaktadır. Başarılı ERCP sonrasında hastaların bir çoğu bu bölge hastalıklarının cerrahisinden kurtulmakta veya yüksek tanı değeriyle cerrahi girişime hazırlanmaktadır. 
 


Ekibimiz