Endosonografi


Endoskopi aletinin ucuna yerleştirilen ultrason probu yardımıyla, yemek borusu, mide, duodenum ve erişilebilen kalın barsakların ve bu organların yakın komşusu organlarının ultrason dalgaları ile ekranda incelenme işlemidir.
 
Endoskopi yardımı ile sindirim sisteminin tubüler yapısının mukoza iç kısmı rahatlıkla görülebiliyor. Fakat dıştan bası, lümendeki kabarıklık veya tümöral yapıların arka kısmı, yaygınlığı, hangi tabakadan kaynaklandığı konusunda net bilgiyi alabilmek, gerekirse, bu hasta dokulardan FNA yardımı ile hücresel incelemeyi yapabilmeyi sağlayan bu aletler, doktora buz dağının esas temelini göstermede yardımcı aletlerdir.
 
Görüntü açılarına ve çalışma tekniklerine bağlı olarak  radial, lineer veya mini prob denilen farklı 3 tip endosonografi aleti vardır.
İşlem üst sindirim sistemi 6 saat aç karına, alt sindirim sistemi için lavmanla barsaklar  temizlenerek yapılır.
İşlemde sedasyon ve narkotik ağrı kesiciler kullanılarak hastanı işlemden rahatsızlık duyması engellenir.
Üst sindirim sisteminde dışta basılar, tümör invasyon dereceleri, sub mukozal kitlelerin tanımı ve hücresel tayini,
Pankreas tümörlerinden biopsi, Abs ve kist boşaltımları, lenf nodlarından biopsiler rahatlıkla yapılabilir.
İşleme bağlı komplikasyon standart endoskopik yöntemlerle aynıdır. Sadece FNA işlemine bağlı enfeksiyona dikkat etmek gerekebilir.
İşlem sırasında US’nun dopleri kullanılarak damarsal yapılarak kolayca tanınabilir.
Cerrahi işlemlerin sınırı veya önlenmesi konusunda doktorlara yardımcı olunabilir.
Organ için lezyonlara direk ilaç tedavisi
Radyoaktif madde yerleştirilmesi kolayca uygulanabilir.


Ekibimiz