Gastroskopi


Gastroskopi, yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağı hastalıklarının tanısında en güvenilir yöntemdir.

Ucunda kamera olan ince ve bükülebilen bir boru yardımıyla ağızdan girilerek inceleme yapılır. Midenin boş olması gerektiğinden, hastaların işlemden önceki 6-8 saat boyunca bir şey yiyip içmemeleri gerekir.Tanı amacıyla yapılan gastroskopik incelemede bu bölge hastalıkları araştırılır ve gerekirse parça alınarak doku incelemesi yapılır. Girişimsel gastroskopik incelemede endoskopun çalışma kanalı dediğimiz kanal aracılığıyla; polip denilen mukozal çıkıntıların çıkarılması (polipektomi), yutulan yabancı cisimlerin yakalanarak çıkartılması, bu bölge kanamalarını durdurmak için müdahale yapılması, bu bölge darlıklarının genişletilmesi (dilatasyon), bazı darlıklar da metalik borularla geçiş sağlanması (endoskopik stent uygulaması), değişik nedenlerden dolayı beslenme sorunu olan hastalara mideye beslenme borusu takılması (PEG- perkütan endoskopik gastrostomi) gibi işlemler yapılabilir. Birçok girişimsel endoskopik işlem hastanın cerrahi müdahale geçirmesini önler.


Ekibimiz